Regulamin

§1 Postanowienia ogólne działalności statutowej Kościoła

 1. Serwis internetowy działający pod głównym adresem http://perspektywanieba.pl, zwany dalej „Serwisem”, prowadzony jest przez Kościół DROGA, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wawelskiej 78/16, 02-034 Warszawa, posiadającym osobowość prawną jako jednostka organizacyjna Kościoła Bożego w Chrystusie, wpisanego pod pozycją nr 28 w dziale A rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, zwanego dalej „administratorem”
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki korzystania z Serwisu,
 3. Zadaniem Serwisu jest:
  1. Informowanie o działaniach Kościoła w zakresie projektu „Perspektywa Nieba”
  2. Wsparcie związanej związanej z organizacją corocznych rekolekcji o nazwie Perspektywa Nieba, dokonywanej za pośrednictwem PayU,
  3. Kontakt bezpośrednio z pracownikiem kościoła poprzez formularz kontaktowy

§2 Płatności PayU

 1. Serwis umożliwia dokonywanie płatności na rzecz Kościoła w celu wsparcia jego działalności statutowej związanej z organizacją corocznych rekolekcji o nazwie Perspektywa Nieba
 2. Płatności obsługiwane są przez serwis płatności internetowych PayU.pl
 3. Przekierowanie do serwisu PayU.pl następuje przez kliknięcie przycisku PayU umieszczonego w Serwisie Kościoła.
 4. Wszelkie płatności obsługiwane przez PayU.pl wyrażone są w PLN.
 5. W ramach płatności PayU można dokonać płatności korzystając z następujących metod: przelew elektroniczny, przelew tradycyjny, płatność kartą płatniczą: Visa, Mastercard, oraz dedykowane przelewy bezpośrednie.
 6. Szczegóły dokonywanych transakcji zawiera Regulamin PayU dostępny w serwisie www.PayU.pl

§3 Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) informujemy, iż przekazane przez użytkowników dane w ramach wymienionych w niniejszym regulaminie form działania Serwisu będą przetwarzane w związku z realizowanymi usługami oraz w celach związanych z rejestracją w serwisie http://perspektywanieba.pl.
 2. Korzystanie z powyższych form jest równocześnie zgodą na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.
 3. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Kościół DROGA, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wawelskiej 78/16, 02-034
 4. Administratorem danych w ramach usługi płatności PayU jest właściciel serwisu www.PayU.pl
 5. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych, ich aktualizowania, usuwania i poprawiania, a także uzyskania informacji o celu ich przetwarzania.
 6. Dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Serwisu.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie i jest dostępny w stopce na stronie głównej Serwisu oraz pod adresem http://perspektywanieba.pl/
 2. Kościół zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez wcześniejszego informowania Użytkownika.
 3. Zmiany Regulaminu są wiążące dla Użytkowników z chwilą ich publikacji w serwisie.
 4. Kościół nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu.
 5. Kościół ma prawo zaprzestać prowadzenia którejkolwiek z wyżej wymienionych form działalności.
 6. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu, bądź wyżej wymienionych form działalności należy kierować pod adres e-mail kontakt (małpa) perspektywanieba.pl. Rozpatrywane będą one w terminie 14 dni od przesłania reklamacji na podany powyżej adres.
 7. Zwrot kwoty za zakupiony bilet możliwy jest tylko, w przypadku posiadania wejściówki kupionej w pierwszym terminie (120zł). w celu otrzymania zwrotu poniesionych kosztów, należy wysłać taką prośbę na maila kontakt (małpa) perspektywanieba.pl

Polityka prywatności

 1. Kościół DROGA nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników i subskrybentów. Zgłoszenie się na konferencje organizowane przez kościół DROGA wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail oraz innych informacji potrzebnych do jak najlepszej organizacji konferencji. W każdej chwili istnieje możliwość skasowania swoich danych z listy poprzez kontakt z biurem kościoła DROGA biuro@droga.waw.pl.
 2. Kościół DROGA zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Wiadomości te dotyczą głównie szczegółowej informacji o wydarzeniach lub publikacjach związanych z Kościołem DROGA w Warszawie www.droga.waw.pl.
 3. Kościół DROGA zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, o czym osoby które podały dane, zostaną poinformowane.
 4. Kościół DROGA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku zastosowania się do porad zawartych na stronie perspektywanieba.pl i w mailingach wysyłanych do osób zapisanych na listę adresową. Użytkownik powinien być ostrożny korzystając z porad zawartych w publikacjach, odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze.

Cookies

W serwisie perspektywanieba.pl stosowane są pliki „cookies”. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do Twoich danych zmieniając ustawienia „cookies” w swojej przeglądarce.

Niniejsza „Polityka prywatności” służy wyjaśnieniu tego, w jakim celu na stronach internetowych, którymi administruje perspektywanieba.pl, używane są pliki „cookies” oraz w jaki sposób użytkownik może określić warunki stosowania plików „cookies”. Przez korzystanie z tej strony wyrażasz zgodę na stosowanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką prywatności.

Czym są pliki „cookies”?
Pliki „cookies” to krótkie pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce lub na dysku twardym komputera użytkownika strony internetowej, na której stosowane są pliki „cookies”. W przypadku ponownej wizyty użytkownika na stronie internetowej pliki „cookies” pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego użytkownika i dostosowanie strony do jego preferencji.

Jakie funkcje pełnią pliki „cookies”?
Pliki „cookies” mogą pełnić różne funkcje. Podstawowe z nich to zapamiętywanie preferencji użytkownika i dostosowywanie do nich zawartości stron internetowych, umożliwienie przygotowania statystyk odwiedzin stron internetowych lub możliwość polecenia użytkownikowi treści, które są dla niego najbardziej odpowiednie.

W jakim celu stosujemy pliki „cookies”?
Pliki „cookies” stosujemy na naszych stronach internetowych w następujących celach:

 1. Konfiguracji serwisu – umożliwiają ustawienia funkcji i usług w serwisie.
 2. Uwierzytelniania – umożliwiają informowanie gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje.
 3. Reklamy – umożliwiają wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a także personalizowanie reklam.
 4. Analizy i badania zachowań użytkowników – umożliwiają odczytanie preferencji użytkowników i poprzez ich analizę ulepszanie i rozwijanie produktów i usług. Zbieranie informacji odbywa się anonimowo, bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników.

Jak usunąć lub zablokować pliki „cookies”?
Domyślne ustawienia przeglądarki internetowej zazwyczaj pozwalają na umieszczanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika. Zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 21.12.2012 r., poz. 1445) pozostawienie takich ustawień przeglądarki po otrzymaniu informacji na temat plików „cookies” stosowanych w witrynie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie plików „cookies” w witrynach internetowych.

Użytkownik może zmienić domyślne ustawienia przeglądarki w celu uniknięcia zamieszczenia plików cookie na jego urządzeniu. Opis konfiguracji plików cookie dla poszczególnych przeglądarek: Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Bing, Safari.

Należy jednak pamiętać, że usunięcie lub blokada plików „cookies” może wiązać się z tym, że niektóre sekcje naszych stron internetowych nie będą funkcjonowały poprawnie. W szczególności blokada plików cookies uniemożliwia logowanie w naszym serwisie.