Regulamin

§1 Postanowienia ogólne działalności statutowej Kościoła

 1. Serwis internetowy działający pod głównym adresem http://perspektywanieba.pl, zwany dalej „Serwisem”, prowadzony jest przez Kościół DROGA, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wawelskiej 78/16, 02-034 Warszawa, posiadającym osobowość prawną jako jednostka organizacyjna Kościoła Bożego w Chrystusie, wpisanego pod pozycją nr 28 w dziale A rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, zwanego dalej „administratorem”
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki korzystania z Serwisu,
 3. Zadaniem Serwisu jest:
  1. Informowanie o działaniach Kościoła w zakresie projektu „Perspektywa Nieba”
  2. Wsparcie związanej związanej z organizacją corocznych rekolekcji o nazwie Perspektywa Nieba, dokonywanej za pośrednictwem PayU,
  3. Kontakt bezpośrednio z pracownikiem kościoła poprzez formularz kontaktowy

§2 Płatności PayU

 1. Serwis umożliwia dokonywanie płatności na rzecz Kościoła w celu wsparcia jego działalności statutowej związanej z organizacją corocznych rekolekcji o nazwie Perspektywa Nieba
 2. Płatności obsługiwane są przez serwis płatności internetowych PayU.pl
 3. Przekierowanie do serwisu PayU.pl następuje przez kliknięcie przycisku PayU umieszczonego w Serwisie Kościoła.
 4. Wszelkie płatności obsługiwane przez PayU.pl wyrażone są w PLN.
 5. W ramach płatności PayU można dokonać płatności korzystając z następujących metod: przelew elektroniczny, przelew tradycyjny, płatność kartą płatniczą: Visa, Mastercard, oraz dedykowane przelewy bezpośrednie.
 6. Szczegóły dokonywanych transakcji zawiera Regulamin PayU dostępny w serwisie www.PayU.pl

§3 Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) informujemy, iż przekazane przez użytkowników dane w ramach wymienionych w niniejszym regulaminie form działania Serwisu będą przetwarzane w związku z realizowanymi usługami oraz w celach związanych z rejestracją w serwisie http://perspektywanieba.pl.
 2. Korzystanie z powyższych form jest równocześnie zgodą na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.
 3. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Kościół DROGA, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wawelskiej 78/16, 02-034
 4. Administratorem danych w ramach usługi płatności PayU jest właściciel serwisu www.PayU.pl
 5. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych, ich aktualizowania, usuwania i poprawiania, a także uzyskania informacji o celu ich przetwarzania.
 6. Dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Serwisu.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie i jest dostępny w stopce na stronie głównej Serwisu oraz pod adresem http://perspektywanieba.pl/
 2. Kościół zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez wcześniejszego informowania Użytkownika.
 3. Zmiany Regulaminu są wiążące dla Użytkowników z chwilą ich publikacji w serwisie.
 4. Kościół nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu.
 5. Kościół ma prawo zaprzestać prowadzenia którejkolwiek z wyżej wymienionych form działalności.
 6. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu, bądź wyżej wymienionych form działalności należy kierować pod adres e-mail kontakt (małpa) perspektywanieba.pl. Rozpatrywane będą one w terminie 14 dni od przesłania reklamacji na podany powyżej adres.
 7. Zwrot kwoty za zakupiony bilet możliwy jest tylko, w przypadku posiadania wejściówki kupionej w pierwszym terminie (120zł). w celu otrzymania zwrotu poniesionych kosztów, należy wysłać taką prośbę na maila kontakt (małpa) perspektywanieba.pl

Polityka prywatności

 1. Kościół DROGA nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników i subskrybentów. Zgłoszenie się na konferencje organizowane przez kościół DROGA wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail oraz innych informacji potrzebnych do jak najlepszej organizacji konferencji. W każdej chwili istnieje możliwość skasowania swoich danych z listy poprzez kontakt z biurem kościoła DROGA biuro@droga.waw.pl.
 2. Kościół DROGA zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Wiadomości te dotyczą głównie szczegółowej informacji o wydarzeniach lub publikacjach związanych z Kościołem DROGA w Warszawie www.droga.waw.pl.
 3. Kościół DROGA zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, o czym osoby które podały dane, zostaną poinformowane.
 4. Kościół DROGA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku zastosowania się do porad zawartych na stronie perspektywanieba.pl i w mailingach wysyłanych do osób zapisanych na listę adresową. Użytkownik powinien być ostrożny korzystając z porad zawartych w publikacjach, odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze.
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna
 6. Użytkownik w każdym momencie może cofnąć zgodę
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępności do jego danych, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, prawo do sprzeciwu oraz żądania przeniesienia danych do innego administratora
 8. Wymienione prawa można zrealizować wysyłając stosowną prośbę na ww email
 9. Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego - Komisji Ochrony Danych Osobowych Kościoła Bożego w Chrystusie pisząc na adres kodo@kbwch.pl
 10. Dane osobowe są przechowywane do zakończenia realizacji podanego celi albo przez okres jednego roku licząc od początku roku następnego od daty wyrażenia zgody, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.
 11. Administratorem danych osobowych jest Kościół DROGA w Warszawie - Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie, z siedzibą ul. Wawelska 78/16 w Warszawie. Dane zbierane są w celu informowania o działalności kościoła DROGA związanej z wydarzeniami organizowanymi lub współorganizowanymi przez Kościół Droga, oraz przez służby działające w ramach kościoła jak Wiatrołap, Perspektywa Nieba, Ja Jestem, Kolory Życia i inne.

Cookies

W serwisie perspektywanieba.pl stosowane są pliki „cookies”. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do Twoich danych zmieniając ustawienia „cookies” w swojej przeglądarce.

Niniejsza „Polityka prywatności” służy wyjaśnieniu tego, w jakim celu na stronach internetowych, którymi administruje perspektywanieba.pl, używane są pliki „cookies” oraz w jaki sposób użytkownik może określić warunki stosowania plików „cookies”. Przez korzystanie z tej strony wyrażasz zgodę na stosowanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką prywatności.

Czym są pliki „cookies”?
Pliki „cookies” to krótkie pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce lub na dysku twardym komputera użytkownika strony internetowej, na której stosowane są pliki „cookies”. W przypadku ponownej wizyty użytkownika na stronie internetowej pliki „cookies” pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego użytkownika i dostosowanie strony do jego preferencji.

Jakie funkcje pełnią pliki „cookies”?
Pliki „cookies” mogą pełnić różne funkcje. Podstawowe z nich to zapamiętywanie preferencji użytkownika i dostosowywanie do nich zawartości stron internetowych, umożliwienie przygotowania statystyk odwiedzin stron internetowych lub możliwość polecenia użytkownikowi treści, które są dla niego najbardziej odpowiednie.

W jakim celu stosujemy pliki „cookies”?
Pliki „cookies” stosujemy na naszych stronach internetowych w następujących celach:

 1. Konfiguracji serwisu – umożliwiają ustawienia funkcji i usług w serwisie.
 2. Uwierzytelniania – umożliwiają informowanie gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje.
 3. Reklamy – umożliwiają wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a także personalizowanie reklam.
 4. Analizy i badania zachowań użytkowników – umożliwiają odczytanie preferencji użytkowników i poprzez ich analizę ulepszanie i rozwijanie produktów i usług. Zbieranie informacji odbywa się anonimowo, bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników.

Jak usunąć lub zablokować pliki „cookies”?
Domyślne ustawienia przeglądarki internetowej zazwyczaj pozwalają na umieszczanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika. Zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 21.12.2012 r., poz. 1445) pozostawienie takich ustawień przeglądarki po otrzymaniu informacji na temat plików „cookies” stosowanych w witrynie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie plików „cookies” w witrynach internetowych.

Użytkownik może zmienić domyślne ustawienia przeglądarki w celu uniknięcia zamieszczenia plików cookie na jego urządzeniu. Opis konfiguracji plików cookie dla poszczególnych przeglądarek: Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Bing, Safari.

Należy jednak pamiętać, że usunięcie lub blokada plików „cookies” może wiązać się z tym, że niektóre sekcje naszych stron internetowych nie będą funkcjonowały poprawnie. W szczególności blokada plików cookies uniemożliwia logowanie w naszym serwisie.